Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 30.11.2017

Rekisterinpitäjä

Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Jokiväylä 11

96300 Rovaniemi

yrjo.koskenniemi@lapinamk.fi

Yhteyshenkilö

Yrjö Koskenniemi

Rekisterin nimi

Lapin ammattikorkeakoulu Oy ArtCanvas käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

 • Asiakassuhteen ylläpito ja hoito
 • Käyttäjätietojen käsittely
 • Tietojen analysointi
 • Markkinointi eri muodoissaan
 • Markkina-, mielipide- ja muut tutkimukset
 • Päällekkäisten tietojen hallinta ja eliminointi
 • Muu verkkopalveluihin liittyvä tarkoitus

Annettuja henkilö- ja lisätietoja käytetään verkkopalvelun / sovelluksen palvelukuvauksen mukaisesti. Rekisterinpitäjällä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainontaan, suoramarkkinointiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin) henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä käyttäjistä perustietoja, kuten

 • Käyttäjän etu- ja sukunimi
 • Käyttäjän määrittämä sijainti
 • Sähköposti
 • Käyttäjän taidot
 • Käyttäjän referenssit
 • Muut mahdolliset tiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden itsestään antamat tiedot ja tarjonnan estot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu eri käyttöjärjestelmien suojausohjelmistojen avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu tehokkaiden ja nykypäiväisten teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, täydentää tai poistaa rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen käyttäjätiedon halutessaan.

Rekisteröity oikaisee, täydentää tai poistaa itseään koskevat tiedot palvelun käyttöliittymästä käsin henkilökohtaisilla tunnuksillaan.