Käyttöehdot

Yleistä

ArtCanvas on Internet-pohjainen palvelu, joka tarjotaan tuetuille laitteille (”Palvelu”). Palvelussa käyttäjät (”Asiakkaat”) voivat tallentaa itsestään tietoja profiileihin, joita käytetään palvelun sisäisessä sähköisessä vuorovaikutuksessa soveltuvien työntekijä- ja/tai palveluntarjoajaehdokkaiden etsimiseen työnantajien tai päämiesten toimesta. Palvelua koskevia lisätietoja saat ArtCanvas-sovelluksen julkiselta verkkosivulta (”Verkkosivusto”) tai rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi.

Tietoa meistä

Palvelun tarjoaa Lapin ammattikorkeakoulu Oy ("ArtCanvas"). Yritys on rekisteröity Suomessa, ja yritystunnuksemme on 25287925YTJ ja virallinen osoitteemme Jokiväylä 11, 96300 Rovaniemi.

Käyttöehdot

Nämä yleiset ehdot (yhdessä asiakirjojen kanssa, joihin niissä viitataan) koskevat kaikkia palvelun käyttäjiä ja ovat heitä oikeudellisesti sitovia. Sinun tulee lukea ja hyväksyä nämä yleiset ehdot ennen palvelun käyttämistä. Palvelua käyttämällä osoitat hyväksyväsi nämä ehdot ja sitoudut noudattamaan niitä. Jos et hyväksy jotakin yleisten ehtojen kohtaa tai et pysty noudattamaan ehtoja, et saa käyttää palvelua.

Palvelun käyttöoikeuksien saaminen ja palvelun käyttö

Palvelun käyttöoikeuden saat rekisteröitymällä palveluun ja täyttämällä rekisteröintivaiheen pakolliset tietokentät.

Saadaksesi Palvelun käyttöoikeuden, sinun tulee

 • Sitoutua antamaan rehelliset ja oikeat tiedot rekisteröinnin yhteydessä ja ilmoittamaan meille aina, jos tietosi muuttuvat.
 • Ymmärtää, että Palvelu toimii ainoastaan sillä maantieteellisellä alueella (”Toimialueella”), jossa sitä markkinoidaan toimivaksi. ArtCanvas ei ole missään vastuussa mistään kuluista, oikeudenloukkauksista tai muista seikoista, kuten vahingonkorvausvastuista, jotka aiheutuvat siitä, että käytät tai yrität käyttää Palvelua Toimialueen ulkopuolella.
 • Käyttää Palvelua ainoastaan henkilökohtaiseen ja yksityiseen tarkoitukseen, eikä mihinkään kaupalliseen tai yhteisölliseen tarkoitukseen.
 • Varmistaa, että sinulla on käytössäsi joko asianmukainen matkaviestinverkko ja/tai laajakaistainen Internet-yhteys omalla kustannuksellasi.
 • Olla käyttämättä Palvelua millään lainvastaisella tai sopimattomalla tavalla ja varmistaa, ettei kukaan muukaan tee niin.

Laitteet, järjestelmät ja käytettävyys

Mahdollisuutesi käyttää Palvelua riippuu siitä, onko käytössäsi vaadittavat laitteet, järjestelmät ja kytkettävyys. Ennen palveluun rekisteröitymistä sinun on varmistettava ja kokeiltava, että käytössäsi on kaikki laitteet, järjestelmät ja liitettävyys, jotka palvelun asianmukaiseen käyttämiseen vaaditaan.

Voimme ajoittain oman harkintamme mukaan päättää, millä laitteilla Palvelua voidaan käyttää.

Ymmärrät, että Palvelun saatavuuteen saattaa vaikuttaa tietoverkkoliikenteen ruuhkat tai muut verkosto-, ISP-, sähkö-, tietokone- tai muut viestintäongelmat tai -häiriöt ja että ArtCanvas ei ole vastuussa siinä tapauksessa, että Palvelun käyttö ei onnistu tällaisesta ruuhkasta, ongelmasta tai häiriöstä johtuen.

Käyttäjänimen ja salasanan turvallisuus

Rekisteröitymisen yhteydessä sinua pyydetään antamaan sähköpostiosoite käyttäjätunnukseksi ja valitsemaan salasana. Sinun on pidettävä salasana luottamuksellisena, eikä sitä saa luovuttaa millekään kolmannelle osapuolelle. Vain sinä saat käyttää käyttäjänimeäsi ja salasanaasi, ja vain yhdellä laitteella (kuten tietokoneella tai älypuhelimella) kerrallaan.

ArtCanvas pidättää oikeuden koska tahansa, kohtuullisen varoitusajan puitteissa, pyytää sinua vaihtamaan salasanaasi. Ymmärrät, että tällainen muutos saattaa keskeyttää pääsysi palveluun väliaikaisesti.

Jos epäilet, että joku toinen käyttää käyttäjänimeäsi ja/tai salasanaasi, sinun on ilmoitettava asiasta meille välittömästi ja vaihdettava salasanasi. Jos ArtCanvas-sovelluksella on syytä olettaa, että käyttäjänimi ja/tai salasana on paljastettu valtuuttamattomalle henkilölle tai että niitä on muutoin väärinkäytetty valtuuttamattoman henkilön toimesta, ArtCanvas-sovelluksella on oikeus katkaista Palvelun tarjoaminen välittömästi ja/tai poistaa käyttöoikeutesi Palveluun tai millä tahansa muulla keinolla estää kielletyn toiminnan jatkuminen.

Sähköpostiosoite

ArtCanvas-sovelluksen lähettämät tiedot ja ilmoitukset lähetetään rekisteröitymisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Sähköpostiosoitetta käytetään käyttäjän tunnistamiseen Palvelussa. ArtCanvas-sovelluksella on oikeus pitää annettua sähköpostiosoitetta asiakkaan oikeana sähköpostiosoitteena.

Palvelunmuutokset

ArtCanvas-sovelluksella on oikeus oman yksinomaisen harkintansa mukaan muuttaa palvelun sisältöä.

Käyttöoikeuden keskeytys ja profiilin poistaminen ArtCanvas-sovelluksen toimesta

ArtCanvas-sovelluksella on oikeus keskeyttää Palvelun käyttösi tai poistaa profiilisi milloin tahansa. Erityisiä syitä palvelun keskeytykselle tai profiilin poistamiselle voivat olla, jos:

 1. syyllistyt luvattomaan tai luvattomaksi epäiltyyn Palvelun käyttöön,
 2. jätät noudattamatta näitä yleisiä ehtoja.

Lisäksi ArtCanvas pidättää itsellään oikeuden vaatia vahingonkorvausta, mikäli ArtCanvas-sovellukselle aiheutuu vahinkoa yllä kohdissa 1.– 2. kuvattujen rikkomusten seurauksena.

Asiakastuki

Ottaaksesi yhteyttä ArtCanvas-sovelluksen asiakastukeen voit lähettää sähköpostia osoitteeseen artcanvas.lapinamk@gmail.com

Immateriaalioikeudet

Kaikki Palvelun sisältö on suojattu Suomen tai muiden maiden lainsäädännön mukaisesti. Kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet Palvelun muodostavaan aineistoon, dokumentteihin, dataan tai sisältöön kuuluvat ArtCanvas-sovellukselle. ArtCanvas myöntää sinulle lisenssin tällaisiin oikeuksiin ainoastaan henkilökohtaisia ja yksityisiä tarkoituksia varten (ei mihinkään kaupallisiin tarkoituksiin) sillä edellytyksellä, että et ilman Palvelun käyttäjälle tarkoitettua palveluominaisuutta

 • lataa, lähetä eteenpäin tai jaa mitään Palvelun sisältöä, käytä Palvelua minkään laitteen avulla, jota et ole rekisteröinyt, tai ota mitään maksua Palvelun katsomisesta
 • kierrä, muunna, poista, takaisinmallinna, takaisinkäännä, pura, muuta tai muuten kajoa mihinkään Palvelun osana olevaan turva- tai salaus- tai muuhun tekniikkaan tai ohjelmistoon.

Sinulle ei siirry Palvelun tai minkään sen sisällön omistusoikeutta.

Näiden määräysten ja immateriaalioikeuksien rikkominen katsotaan aina näiden yleisten ehtojen vakavaksi rikkomukseksi, jolloin ArtCanvas-sovelluksella on oikeus sulkea Palvelusi välittömästi ja/tai poistaa käyttöoikeutesi Palveluun tai millä tahansa muulla keinolla estää kielletyn toiminnan jatkuminen.

Turvallisuus

Et saa yrittää ohittaa ArtCanvas-sovelluksen tai Palvelun turvajärjestelmää tai yrittää testata Palvelun turvallisuutta.

Et saa käyttää Palvelua tavalla, joka voi vahingoittaa, sulkee, ylikuormittaa, haittaa tai loukkaa toisten käyttäjien Palvelun käyttöä. Tämä kattaa kaiken sellaisen aineiston lähettämisen tai välittämisen, joka sisältää ohjelmistoviruksia tai muita tietokonekoodeja, tiedostoja tai ohjelmia, jotka on suunniteltu vahingoittamaan, keskeyttämään, vaurioittamaan, tuhoamaan tai rajoittamaan minkä tahansa Palveluun suoraan tai välillisesti liitetyn tietokoneohjelmiston tai -laitteiston toimintaa.

Et saa yrittää hankkia luvatonta pääsyä mihinkään tietokonejärjestelmään, verkostoon, sisältöön tai tietoon, josta verkkosivusto, Palvelu tai Palvelun muodostavat järjestelmät koostuvat. Et myöskään saa yrittää hankkia pääsyä aineistoihin tai tietoihin, joita ei tarkoituksellisesti ole asetettu saataville tai hankittavaksi Palvelusta.

Edellä mainittujen määräysten rikkominen katsotaan aina näiden yleisten ehtojen vakavaksi rikkomukseksi, jolloin ArtCanvas-sovelluksella on oikeus sulkea Palvelusi välittömästi ja/tai poistaa käyttöoikeutesi Palveluun tai millä tahansa muulla keinolla estää kielletyn toiminnan jatkuminen.

Vastuumme

Palvelu tarjotaan ”sellaisenaan”, emmekä vastaa siitä, että sisältö, tiedot, Palvelu tai muu Palvelussa tai sen kautta tarjottu aineisto on virheetöntä tai täydellistä.

ArtCanvas ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat Palvelun tai minkään Verkkosivuston tai Palvelun kautta käytettävän kolmannen osapuolen tarjoaman palvelun käytöstä.

Korvaus sopimusrikkomustilanteessa

Mikäli rikot näitä yleisiä ehtoja taikka voimassa olevan lainsäädännön määräyksiä ja rikkomuksesi aiheuttaa vahinkoa ArtCanvas-sovellukselle, olet velvollinen korvaamaan ArtCanvas-sovellukselle rikkomuksesi seurauksena aiheutuneen vahingon täysimääräisesti.

Tietosuojakäytäntö

Käsittelemme tietojasi tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Verkkosivustoa tai Palvelua käyttämällä suostut tällaiseen käsittelyyn.

Sosiaalinen media

Palvelu saattaa antaa sinulle mahdollisuuden profiilisi julkaisemiseen, linkkien jakamiseen Palvelun muiden käyttäjien kanssa ja Palveluun liittyvien toimiesi yhdistämiseen kolmannen osapuolen tarjoamien sosiaalisten verkostointipalveluiden – Facebook, Google+ ja Twitter mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta (”Sosiaalinen media”) – toimintoihin. Jos päätät käyttää tätä ominaisuutta, ArtCanvas-profiilisi saattaa tulla julkiseksi muille käyttäjille. Hyväksyt, ettei ArtCanvas ole vastuussa sisällöstä sen jälkeen, kun se on jaettu Sosiaalisessa mediassa, ja että sinun tulisi katsoa lisätietoja kyseisen Sosiaalisen median käyttöä koskevista asiaankuuluvista ehdoista. Jos käytät Sosiaalista mediaa Palvelun yhteydessä, sitoudut olemaan käyttämättä sitä millään sellaisella tavalla, jonka me yksinomaisen harkintamme mukaan katsomme sopimattomaksi, mukaan lukien (mutta rajoittumatta) seuraavat:

 • Toisiin käyttäjiin kohdistuva epäkunnioittava käyttäytyminen, ahdistelu, kiusaaminen, loukkaaminen sekä toisena henkilönä esiintyminen ja roskapostin lähettäminen muille käyttäjille.
 • Minkä tahansa hyökkäävän, loukkaavan, halventavan, pornografisen tai säädyttömän aineiston julkaiseminen tai luominen.
 • Käyttö mihin tahansa lainvastaiseen, moraalittomaan tai vahingolliseen tarkoitukseen.
 • Minkä tahansa kolmannen osapuolen oikeuksien loukkaaminen.

Verkkosivustollamme olevat linkit

Verkkosivustollamme saattaa olla linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille. ArtCanvas ei valvo kyseisten sivustojen sisältöä eikä ole vastuussa niistä tai mistään menetyksistä tai vahingoista, joita sinulle saattaa aiheutua niiden käytöstä.

Lainkäyttöalue ja sovellettava lainsäädäntö

Jos ArtCanvas-sovelluksen ja kuluttajan välillä ilmenee erimielisyyksiä, osapuolten on ensin pyrittävä ratkaisemaan kiista yhteisymmärryksessä. Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen, kiista kuuluu Suomen oikeusistuinten yksinomaisen toimivallan alaisuuteen. Sanotusta huolimatta kuluttajalla on kuitenkin aina oikeus saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn Suomen kuluttajansuojalain mukaisesti.

Muutokset

ArtCanvas pidättää oikeuden muuttaa yleisiä ehtoja tai tehdä niihin lisäyksiä koska tahansa Verkkosivustoa muuttamalla.

Sopimuksen siirto

Sopimus on voimassa vain yksittäisten henkilöasiakkaiden kohdalla, eikä käyttäjä voi siirtää sopimusta tai mitään sen tarjoamaa oikeutta tai siitä johtuvaa velvollisuutta kolmannelle osapuolelle. ArtCanvas pidättää oikeuden siirtää tämä sopimus tai mikä tahansa sen osa kolmannelle osapuolelle.

Täydellinen sopimus

Nämä yleiset ehdot yhdessä ArtCanvas-sovelluksen tietosuojakäytännön kanssa muodostavat sinun ja ArtCanvas-sovelluksen välisen täydellisen sopimuksen, joka korvaa kaikki aiemmat sekä kirjalliset että suulliset sopimukset, jotka liittyvät tämän sopimuksen asiasisältöön.

Ylivoimainen este

ArtCanvas ei ole vastuussa sinulle, jos Verkkosivusto tai Palvelu ei toimi, ei ole saatavilla tai siinä on häiriö, eikä myöskään mistään viivästyksestä näiden yleisten ehtojen noudattamisessa, jos edellä mainitut johtuvat mistä tahansa sellaisesta syystä, jota ArtCanvas ei ole voinut kohtuudella välttää. Edellä mainittu koskee myös sellaista tilannetta, jossa ArtCanvas-sovelluksen mahdollista alihankkijaa on kohdannut edellä mainittu ylivoimainen este, eikä ArtCanvas-sovelluksella ole ollut mahdollisuutta turvautua vaihtoehtoiseen alihankkijaan.

Yhteystiedot

Jos sinulla on Verkkosivuston käyttöä koskevia ongelmia tai kysymyksiä, ota yhteyttä osoitteeseen artcanvas.lapinamk@gmail.com